Video

Hendriksx in een Handomdraai Theaterconcert 11 maart 2016

Eens in het jaar gaat de Sas-sluis in de Harlinger haven dicht en de binnensluizen open. Zo ontstaat er vrije doorvaart voor bootjes van maximaal 1m70 hoog. Zij kunnen dan ongeschut door de Harlinger binnenstad varen. Langs de route worden zij vermaakt door diverse muzikale en theatrale acts. Henri vermaakte de bootjesmensen en de stuurlui aan wal vanaf het schip ‘De Brave Hendrik’ dat afgemeerd lag aan de Zuiderhaven. De eerste 3 video’s zijn daar een registratie van.